Przepisywanie nagrań w dziennikarstwie

Przepisywanie nagrań, jest procesem który umożliwia nam między innymi czytanie wywiadów w formie pisanej (czyli takich które zamieszczone są na stronach internetowych, blogach, czasopismach w wersji elektronicznej, czasopismach tradycyjnych czy też gazetach codziennych). Przeprowadzany wywiad najczęściej zapisywany jest w formie audio na dyktafonie (przenośnym urządzeniu, służącym do zapisywania dźwięku).

Dziennikarze posługują się dyktafonem, aby ułatwić sobie pracę i nie pominąć żadnych interesujących informacji, które zdobędą podczas przeprowadzania rozmowy. Ciężko byłoby od razu zapisać wszystko co się usłyszy, rozmowa straciłaby na naturalności a wywiad nie byłby autentyczny.

Transkrypcja nagrań niezbędna jest więc do późniejszego odtworzenia wywiadu (czyli jak najwierniejszej wersji rozmowy, jednak w taki sposób, aby by był on nie tylko realistyczny, ale przede wszystkim ciekawy dla potencjalnego czytelnika. Bardzo ważne jest także utrwalenie emocjonalności rozmowy, czyli przekazanie w subtelny sposób, co rozmówca czuł wypowiadając dane słowa.

Dlatego tak istotna jest uwaga osoby przeprowadzającej wywiad, a transkrypcja nagrań jest niewątpliwie pomocnym narzędziem w tej profesji.